19 Νοε 2014

Αναβάθμιση ανιχνευτών πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Ο ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων σας δεν αναγνωρίζει το νέο χαρτονόμισμα των 10€; 
Επικοινωνήστε μαζί μας για την αναβάθμιση του!


18 Νοε 2014

Εμπιστευθείτε την ταμειακή σας μηχανή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό!

Η παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση βλάβης ΦΗΜ από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς μπορεί να σας επιφέρει προβλήματα. Για παράδειγμα μπορεί ο τεχνικός να μην έχει δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης της βλάβης της συγκεκριμένης ΦΤΜ ή να μην έχει πρόσβαση στα αυθεντικά ανταλλακτικά της.


Αν λοιπόν η ταμειακή σας μηχανή, χρήζει επισκευής ρωτήστε  εάν ο τεχνικός είναι εξουσιοδοτημένος από το Υπουργείο Οικονομικών.