18 Νοε 2014

Εμπιστευθείτε την ταμειακή σας μηχανή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό!

Η παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση βλάβης ΦΗΜ από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς μπορεί να σας επιφέρει προβλήματα. Για παράδειγμα μπορεί ο τεχνικός να μην έχει δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης της βλάβης της συγκεκριμένης ΦΤΜ ή να μην έχει πρόσβαση στα αυθεντικά ανταλλακτικά της.


Αν λοιπόν η ταμειακή σας μηχανή, χρήζει επισκευής ρωτήστε  εάν ο τεχνικός είναι εξουσιοδοτημένος από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 1809/1988 
(ΦΕΚ 222 Α’/5.10.1988) 

Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις 
(κωδικοποιημένο μέχρι και τον Ν. 3522/2006)

 Άρθρο 3

1. Οι επιχειρήσεις, που αιτούνται και λαμβάνουν άδεια καταλληλότητας ή τους ανατίθεται από την Επιτροπή η τεχνική υποστήριξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, για την εξασφάλιση της ομαλής συντήρησης και έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών των μηχανών των χρηστών, πρέπει να διατηρούν στην Ελλάδα επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και άρτια οργανωμένο και καταρτισμένο δίκτυο από πιστοποιημένους, εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς. Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις συντάσσουν και υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Κ.Β.Σ., περιοδικές καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, των στοιχείων των εξουσιοδοτημένων από αυτές τεχνικών, καθώς επίσης εκδίδουν και υποβάλουν προς θεώρηση στην ίδια Διεύθυνση, ειδικές ταυτότητες πιστοποίησης των τεχνικών αυτών.(...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπεύθυνα Δίπλα σας... Οικονομικά και Ποιοτικά!